Liikennebiokaasu.fi

Energiamaatilat

Energiamaatilat-yhteistyöryhmä toimi Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshankkeen suojissa 31.12.2012 asti ja se oli tarkoitettu pohjoiskarjalaisille maatiloille, jotka ovat kiinnostuneita liikennebiokaasun ja muun uusiutuvan energian tuotannosta omalla maatilalla tai yhteistoimintana. Ryhmällä oli tiedonvälitystä ja keskustelua varten oma Energiamaatilat-sähköpostilista. Toiminta jatkuu ProAgria Pohjois-Karjalan vetämässä Liikennebiokaasua energiatiloilta -hankkeessa. Pohjoiskarjalaiset maatalousyrittäjät voivat liittyä hankkeeseen verkossa tai ottamalla yhteyttä hankevastaava Anu Laakkoseen, 040-3012467.

Energiamaatilat-yhteistyöryhmä perustettiin 12.1.2011 Polvijärvellä pidetyssä Energiamaatilalta biokaasua ajoneuvoihin -seminaarissa.

Seminaarin kalvosarjoja:
Ari Lampinen: Maatilat osaksi Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkostoa
Tuomo Kukkamäki ja Ville Latva: Ratkaisuja uusiutuvan energian tuottamiseksi maatilalla
Hannu Niskanen: Valtran biokaasutraktori
Loppukeskustelu: Kuinka tästä eteenpäin?

Seminaarissa mukana olleiden yritysten kotisivut: Doranova Oy, Metener Oy, Valtra Oy (biokaasutraktori).

Liikennebiokaasua energiatiloilta -hanke käynnistyi seminaarilla Liperissä 29.11.2011. Seminaarin esityksiä:

Anu Laakkonen: Avaussanat ja Liikennebiokaasua energiatiloilta -hankkeen avaus
Ari Lampinen: Uusiutuvan energian tuotantopotentiaali Pohjois-Karjalan maatiloilla
Toni Taavitsainen: Biokaasulaitoksen suunnittelu ja perustaminen
Tuomo Kukkamäki: Ratkaisuja uusiutuvan energian tuottamiseksi maatilalla
Tuomo Kukkamäki: Doranovan biokaasulaitoskonsepti
Tuomo Hämäläinen: Tuki- ja rahoitusmahdollisuudet

Koulutus

Uusiutuvia liikenteeseen –hanke (PKAMK) järjesti tammi-helmikuussa 2012 ilmaisen maatiloille ja kunnille suunnatun 5-päiväisen valmennuksen ”Biokaasulaitoksen perustaminen ja sähkön- ja lämmöntuotannon sekä liikennebiokaasuntuotannon kannattavuus”. Koulutuspäivät olivat 27.1., 2.2., 6.2., 13.2. ja 28.2.2012.

Koulutuksessa käytiin läpi mm. seuraavia asioita:
- Kansalliset linjaukset biokaasun tuotannossa ja tukimuodot
- Biokaasun tuotannon perusteet
- Tekniset ratkaisut ja erilaiset laitosvaihtoehdot ml. liikennebiokaasuntuotanto
- Lannoitevalmisteiden valmistus biokaasulaitoksissa
- Biokaasulaitoksen lupaprosessit laitosta perustettaessa
- Kustannus- ja kannattavuuslaskelmat ja prosessin soveltuminen erilaisiin kohteisiin

Hyödyllistä luettavaa

UUSI: Taavitsainen Toni/Envitecpolis Oy: Biokaasulaitosten kannattavuustarkastelut

Lampinen Ari & Jokinen Erja: Suomen maatilojen energiantuotantopotentiaalit - ekologinen perspektiivi. Jyväskylän yliopisto 2006.

Taavitsainen Toni: Maatalouden biokaasulaitoksen perustaminen ja turvallisuustarkastelu. Savonia-ammattikorkeakoulu 2006.

Suunnitteluohje maa- ja biokaasun tankkausasemille. Maakaasuyhdistys ja Tukes.

Ruotsin Lantbrukarnas Riksförbundetin julkaisemat oppaat maatiloille (2009):
- Perusopas Biogas på gården - en introduktion
- Syventävä opas Affärsutveckling för gårdsbaserad biogas

Svenskt Gastekniskt Centerin julkaisema maatilojen biokaasukäsikirja (2009):
Gårdsbiogashandbok

Ruotsin Biogas Sydin biokaasuesite maatiloille (2009): Gårdsbaserad biogasproduktion
- ett bidrag till ett bärkraftigt lantbruk

Ari Lampisen englanninkielinen artikkeli Renewable Energy Focus -lehdessä (2004): Biogas farming - An energy self-sufficient farm in Finland.

Suvi Huttunen: Paikallista kestävää energiaa – Uusiutuvan energian mahdollisuudet maatiloilla. Jyväskylän yliopisto 2004.

Heli Rintamäki & Tuomas Rouhunkoski: Uusiutuvien energialähteiden käyttö ja hyödyntäminen Etelä-Pohjanmaalla. Vaasan yliopisto 2004.