Liikennebiokaasu.fi

Kirjallisuutta ja raportteja

Suomalaista kirjallisuutta liikennebiokaasusta

Lampinen, Ari: Jätteiden liikennekäyttöpotentiaali Suomessa

Lampinen, Ari: Liikennebiokaasulainsäädäntö

Lampinen, Ari: Uusiutuvan liikenne-energian tiekartta
- myytävänä painettuna mm. Tähtijulkaisut-verkkokaupassa

Laakkonen, Anu & Lampinen, Ari: Kunnat liikennebiokaasun tuottajina ja käyttäjinä - Kuntapäättäjän opas

Laakkonen, Anu & Lampinen, Ari: Kommuner som producenter och konsumenter av fordonsbiogas - Guide för beslutsfattare

Lampinen, Ari & Laakkonen, Anu: Kunnat liikennebiokaasun tuottajina ja käyttäjinä - Kuntapäättäjän syventävä opas

 

Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshankkeen julkaisut

Ks. Hankkeen julkaisut