Liikennebiokaasu.fi

Historiaa ja politiikkaa


Liikennebiokaasun vaiheet Suomessa

1941-1946

Jätevedenpuhdistamoilla valmistettu liikennebiokaasu oli käytössä Helsingissä kahdella tankkauspaikalla

1946

Öljyntuonti vapautettiin ja liikennebiokaasun käyttö lopetettiin

1957

Naantalin öljynjalostamo käynnistyi

1957

Lyijytetyn bensiinin käyttö aloitettiin

1958

Puujäteperäisen etanolin käyttö lopetettiin

1965

Porvoon öljynjalostamo käynnistyi

1965

Ensin 10-kertainen ja vuodesta 1985 20-kertainen käyttövoimavero biokaasua tai muita biopolttoaineita käyttäville autoille (1978 puukaasuautoille vapautus)

2002

1940-luvun jälkeen ensimmäinen liikennebiokaasun tankkauspaikka perustettiin maatilalle Laukaaseen ja yksi biokaasuauto saatiin liikenteeseen valtiovarainministerin poikkeusluvalla *

2004

Käyttövoimavero biokaasuautoilta poistettiin, kun EU-komissio uhkasi viedä asian EY-oikeuteen

2006

Käytettyjen biokaasuautojen tuonti mahdollistettiin poistamalla niiltä polttoainemaksu (178 kansanedustajan allekirjoittama lakialoite)

2010

VTT suositteli VM:lle, että biokaasulle säädettäisiin ensimmäistä kertaa polttoainevero ja/tai uudestaan käyttövoimavero

2010

Liikennebiokaasutoimijoiden yhteisesti laatima Suomen liikennebiokaasustrategia julkistettiin ensimmäisessä kansallisessa liikennebiokaasuseminaarissa Liikennebiokaasu ja Suomi (Joensuu 31.5.2010)

2011-2012

VM:n suunnitelman mukaan biokaasuautoille otetaan käyttöön uudestaan käyttövoimavero

. . .

Liikennebiokaasutoimijoiden yhteisessä stratregiassa pidetään kiireellisimpänä toimenpiteenä periaatepäätöstä, että liikennebiokaasun polttoaineverovapaus ja biokaasuautojen käyttövoimaverovapaus säilytetään eikä liikennebiokaasun asemaa heikennetä veroilla ja maksuilla.  Sen lisäksi strategiassa on 26 muuta toimenpidettä, joiden avulla voidaan saavuttaa tavoite 10 %:n osuudesta biokaasulle liikenteen energiankulutuksesta vuonna 2020. Biokaasulla voidaan saada aikaan liikenteen päästövähennyksiä enemmän ja nopeammin kuin muilla polttoaineilla. Strategian toimenpiteiden toteutumista seurataan vuosittain.

* "Sillä hetkellä, kun olin lunastamassa autoa, minua uhkasi 33 000 euron suuruinen veroluonteinen sakko, ja sitten oli vielä päälle tulossa vuotuiset 11 000 euron maksut." (Erkki Kalmari)


Lue lisää:

Ari Lampinen: Fossiilisten liikennepolttoaineiden tukimekanismien kehitys Suomen verolainsäädännössä
Julkaistu Liikennebiokaasu.fi:ssä Oikeus-lehden luvalla.