Liikennebiokaasu.fi

Tausta

Liikennebiokaasun ja muiden liikenteen uusiutuvien energialähteiden ja investointien kehittämishanke on Suomessa ensimmäinen liikennebiokaasun edistämishanke, joka on seurausta kunnassa tehdystä valtuustoaloitteesta.

Kontiolahden kunnanvaltuuston yksimielisen toivomusponnen tuloksena Kontiolahti järjesti 24.2.2009 maakunnallisen Liikennebiokaasu ja Pohjois-Karjala -seminaarin yhdessä Suomen Biokaasuyhdistyksen, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja Metsäkeskus Pohjois-Karjalan BIOMAS-hankkeen kanssa.

Suomen ensimmäisessä niin laajasti liikennebiokaasua käsitelleessä seminaarissa todettiin maakunnalliselle kehittämishankkeelle olevan tarvetta. Puolivuotinen valmisteluhanke käynnistyi 18.3.2009 kuntien omistaman Joensuun Seudun Jätehuolto Oy:n vetämänä.

Liikennebiokaasu ja Pohjois-Karjala -seminaarin ohjelma

Seminaarin aineistoja

Hankkeen valmisteluvaiheen rahoittajat olivat Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, JOSEK Oy, Kontiolahden kunta ja Joensuun Seudun Jätehuolto Oy.

Valmisteluhankkeessa työskentelivät projektipäällikkönä Ari Lampinen ja projektisihteerinä Anu Laakkonen. Hankkeessa valmisteltiin tulevaa 3-vuotista Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehittämishanketta ja suunniteltiin alla olevan kaavion mukainen hankekokonaisuus.