Liikennebiokaasu.fi

Uutisarkisto


Vanhemmat uutiset

Huhtikuu 2010

Pohjois-Karjalaan saapui kolmas biokaasuauto. Kontiolahtelaiset Jari ja Pauliina Kainulainen hankkivat uuden Skoda Fabia Combin, johon asennettiin kaasujärjestelmä. Kaasun tankkauskokemusta on kertynyt tähän mennessä Ruotsista, Kalmarin biokaasuasemalta Laukaasta sekä maakaasun tankkauspaikoilta.

Maaliskuu 2010

Kansanedustajat ovat toimineet kiitettävästi liikennebiokaasun asialla. Pekka Vilkuna on tehnyt kirjallisen kysymyksen valtiovarainministeriön aikeista liikennebiokaasun verottamiseksi ja Lauri Oinonen on tehnyt toimenpidealoitteen ja lakialoitteen liikennebiokaasun pitämiseksi edelleen vapaana polttoaineverosta. Näitä valtiopäivätoimia liikennebiokaasun puolesta voi seurata Suomen Biokaasuyhdistyksen kotisivujen linkeistä.

Helmikuu 2010

Ari Lampisen ja Anu Laakkosen opassarja Kunnat liikennebiokaasun tuottajina ja käyttäjinä on ilmestynyt Suomen Biokaasuyhdistyksen julkaisemana. Sarja sisältää 4-sivuisen kuntapäättäjän oppaan suomeksi ja ruotsiksi sekä 102-sivuisen kuntapäättäjän syventävän oppaan. Opassarjan julkaisun mahdollisti Suomen Biokaasuyhdistykselle myönnetty Ålandsbankenin Miljöbonus-apuraha.

Tammikuu 2010

Pohjois-Karjalan maakuntahallitus teki myönteisen päätöksen EAKR-tuesta Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshankkeelle. Hanke on 3-vuotinen ja kestää vuoden 2010 loppuun saakka. Hankkeella luodaan edellytykset liikennebiokaasun tuotannolle ja jakelulle sekä biokaasuajoneuvojen käyttöön ottamiselle ja verkoston laajenemiselle Pohjois-Karjalassa ja Itä-Suomessa. 1.2.2010 käynnistyvä hanke tekee myös valtakunnallista ja kansainvälistä yhteistyötä alan toimijoiden kanssa.

Marraskuu 2009

Biogasportalen.se on uusi ruotsalainen biokaasuportaali, josta löytyy kaikki tiedot biokaasusta saman katon alta. Projektista vastaavat yhteistyössä Svenska Gasföreningen ja Svenska Biogasföreningen ja se on toteutettu Naturvårdsverketin taloudellisella tuella.

Syyskuu 2009

Vaasan yliopiston Biomode-hanke on julkaissut liiketoimintasuunnitelman, jossa esitetään malli biokaasun liikennekäytön aloittamiselle Vaasan seudulla.

Elokuu 2009

Joensuun Seudun Jätehuolto Oy:n vetämässä liikennebiokaasuhankkeessa on laadittu kirja, joka kattaa sekä liikennebiokaasun että muut uusiutuvan energian liikenneteknologiat. Julkaisu on ensimmäinen suomenkielinen yleisesitys uusiutuvien energiamuotojen käyttömahdollisuuksista liikenteessä. Ks. tiedote kirjan julkaisusta. Sitaatti Ari Lampisen teoksen "Uusiutuvan liikenne-energian tiekartta" 1. luvusta:

"Ihmiskunnan elinkaaressa fossiilisten polttoaineiden aika on mitättömän lyhyt aika. Fossiilisten käyttö lopetetaan joka tapauksessa ja kyse on vain siitä, tapahtuuko se hallitusti vai hallitsematta kriisien kautta – eli johtaako se ekologisesti kehittyneeseen teknologiseen yhteiskuntaan vai palaamiseen kivikauteen. Eteneminen kriisien kautta on ihmiskunnan historian opetusten mukaan todennäkoisempää. Silti ei voida lukea pois mahdollisuutta, että muutos tehtäisiin tietoisten poliittisten valintojen kautta niin yksilöiden kuin valtioidenkin tasolla, mihin sheikki Yamani taman luvun alussa olevassa sitaatissa viittaa.
Liikennettä subventoidaan EU:ssa vuosittain 270–290 miljardilla eurolla, josta tieliikenne saa 125 miljardia euroa (EEA 2007). Tämän olemassa olevan rahoituksen ohjaaminen pois fossiilisen talouden tukemisesta ja siirtymiseen uusiutuvien energiamuotojen käyttoon olisi todella pitkälle riittävä merkki muutoksen poliittisesta hallinnasta. Käsilla olevan julkaisun tarkoituksena on tukea hallitun muutoksen polkua. Luvussa 9 on esitelty tiekartta, jota seuraten se olisi mahdollista."

Biokaasuautot kiinnostavat kiteeläisiä. Kiteen Koivikolla 29.8. järjestetyillä Elomarkkinoilla oli esillä kaksi biokaasuautoa, joiden käyttöominaisuudet, verokohtelu, tekniikka, ilmastovaikutukset ja hinta olivat lukuisan kävijäjoukon mielenkiinnon kohteena. Kiteeläisille biokaasuauto on varteenotettava mahdollisuus, sillä Biokymppi Oy:n biokaasulaitoksen rakentaminen on käynnistynyt ja biokaasun jakelu myös ajoneuvoille kuuluu suunnitelmiin.

Kesäkuu 2009

Ruotsin ekoautoilijajärjestö Gröna Bilister on arvioinut biokaasun tämän vuoden parhaaksi polttoaineeksi. Bästa Bränsle 2009 -arvioinnissa on tarkasteltu Ruotsissa saatavana olevien polttoaineiden ilmastovaikutusta, energiatasapainoa, maan- ja vedenkäyttöä, vaikutusta biologiseen monimuotoisuuteen, terveysvaikutusta, tuotannon työehtoja ja vaikutusta ihmisoikeuksiin sekä panosta köyhyyden poistamiseen. Kaikkia kriteereitä on tarkasteltu elinkaarinäkökulmasta. Biokaasulla on alhaisin ilmastovaikutus, se on parasta terveydelle, sillä on vähiten ongelmia tuotannon työoloissa ja siltä puuttuu yhteys eettisesti epäilyttäviin öljydiktatuureihin eikä se kilpaile ruokatuotannon kanssa.

Gröna Bilisterin valinta vuoden 2009 parhaaksi autoksi, Miljöbästa bil, on kaasuauto VW Passat 1.4 TSI Ecofuel. Gröna Bilister on arvioinut ympäristön kannalta parhaat autot Ruotsissa jo vuodesta 1994 alkaen. Sama kaasu-Passat menestyi myös vuonna 2003 aloitetun, Fia Foundationin rahoittaman eurooppalaisen EcoTestin arvioinnissa saaden testatuista autoista ensimmäisenä täydet viisi tähteä.

Toukokuu 2009

Hiilineutraalit kunnat -hankkeeseen liittyy reaaliaikainen päästöseuranta mm. tieliikenteen osalta. Kasvihuonekaasupäästöjä voi seurata reaaliaikaisesti Suomen ympäristökeskuksen sivuilla. Viikolla 20 tieliikenteen osuus päästöistä koko Suomessa oli 46%.

Kolme intialaista autovalmistajaa kehittää hybridikaasuautoja. Intian hallituksen kansalliseen hybridiohjelmaan osallistuvien autofirmojen on kehitettävä vähintään kymmenen hybridikaasuajoneuvoa, jotka esitellään Kansainyhteisön kisoissa 2010. Projekti liittyy osaltaan hallituksen green city -ohjelmaan. Lähde: DWS Auto India.

Ruotsin liikenneviranomaiset ja bussiyhtiöt hakevat partnereita, jotka voivat toimittaa LBG+Dual Fuel -teknologiaa busseille. Tavoitteena on konvertoida nykyisiä dieselbusseja biokaasukäyttöisiksi jo vuoden 2009 aikana. Tiukkojen ympäristö- ja tulevaisuustavoitteiden vuoksi polttoaineeksi on valittu LBG, nesteytetty biokaasu. Lisätietoja lehdistötiedotteesta.

Tukholman Taksi on tilannut 350 uutta biokaasutaksia. Niistä 200 on tänä vuonna valmistuvia, uutena kaasukäyttöisiksi konvertoitavia Volvo V 70 2.5 FT Gas -malleja, joita voi ajaa sekä etanolilla että metaanilla. Loput ovat 100 kpl Mercedes B 170 NGT -malleja ja 50 kpl Volswagen Passat EcoFuel -malleja. Kahdessa vuodessa Tukholman Taksi on onnistunut vähentämään CO2-päästöjään yli puolella. Tämän vuoden lopusta alkaen taksiyhtiöön hankitaan vain ympäristöautoja ja päästövahennystavoite on 70% vuoteen 2012 mennessä.

Huhtikuu 2009

Maakaasuyhdistys ry:n kevätkokouksen seminaarissa 23.4.2009 käsiteltiin biokaasun ja maakaasun liikennekäytön edistämistä. Seminaarin esitelmät löytyvät täältä.

Joensuun ystävyyskaupungin Linköpingin yhtiö Svensk Biogas saavutti uuden liikennebiokaasun myyntiennätyksen. Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä biokaasua myytiin autoihin yhteensä 21% enemmän kuin vuosi sitten ja maaliskuussa 36% enemmän verrattuna vuodentakaiseen tilanteeseen. Sama kehitys näkyy Ruotsin automyynnissä: kaasuautojen myynti oli maaliskuussa 300% suurempi maaliskuuhun 2008 verrattuna. Se osoittaa, että kiinnostus biokaasuun ympäristön kannalta ehdottomasti parhaana ajoneuvopolttoaineena on lujittunut.
- Biokaasuautot ovat hyvin kysyttyjä paikallisilta autojen jälleenmyyjiltä ja odotamme lisää jakeluennätyksiä, sanoo Svensk Biogasin myyntipäällikkö Marie Pihlström.  - Vastataksemme lisääntyvään kysyntään olemme tehostaneet biokaasun tuotantoamme siten, että samasta materiaalista saadaan enemmän kaasua.

Maaliskuu 2009

Pohjois-Karjalassa käynnistyi 18.3.2009 maakunnallinen liikennebiokaasun kehittämishanke. Hankkeen puolivuotisen valmisteluvaiheen toteuttaa Joensuun Seudun Jätehuolto Oy.
Hankkeen tavoitteena on liikennebiokaasun jakeluverkoston kehittäminen Pohjois-Karjalaan. Lisäksi tuotetaan tietoa liikenteen kaikista uusiutuvista energialähteistä, esimerkkinä puujäteperäinen terminen biometaani. Pohjois-Karjalassa käytetään paljon paikallista uusiutuvaa energiaa sähkön ja lämmön tuotannossa, mutta liikenteessä ei vielä yhtään. Siksi ilmastonmuutokseen vaikuttavien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistoimenpiteiden täytyy kohdistua voimakkaasti liikenteeseen. Liikennebiokaasu on biopolttoaineista tehokkain päästöjen vähentäjä. Liikennebiokaasun käyttöönotto paikallisin toimijoin auttaa saavuttamaan EU:n biopolttoainetavoitteen siten, että samalla stimuloidaan monipuolisesti aluetaloutta. Kehittämishankkeen valmisteluvaihetta rahoittavat Joensuun Seudun Jätehuolto Oy:n lisäksi Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy ja Kontiolahden kunta.