Liikennebiokaasu.fi

Kitee ja Kontiolahti päättivät liikennebiokaasun kokeiluhankkeesta
05.12.2012 00:00

Kiteen kaupunki ja Kontiolahden kunta ovat päättäneet toteuttaa yhteisen liikennebiokaasun kokeiluhankkeen vuonna 2013. Sen sijaan Joensuun Kontiosuon jätekeskukselle ei ole tulossa tankkauspaikkaa.Tilannekatsaus biokaasun liikennekäytön edistämisestä Pohjois-Karjalassa

Pohjois-Karjalassa on vuodesta 2009 alkaen edistetty biokaasun liikennekäyttöä kehittämishankkeilla ja koulutuksella. Hankkeiden perustana on tarve vähentää tulevaisuudessa liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä ja lisätä omavaraisuutta. Liikennebiokaasu on ilmaston kannalta paras, erilaisista biojätteistä paikallisesti tuotettu uusiutuva ajoneuvopolttoaine. Biokaasutuotannon yhteydessä tuotetaan peltoviljelyyn ravinteita, jotka korvaavat keinolannoitteita. 

Juuri päättyvässä 3-vuotisessa, Joensuun seudun jätehuoltoyhtiö Puhas Oy:n hallinnoimassa Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshankkeessa oli tavoitteena luoda edellytykset vähintään kahdelle liikennebiokaasun jalostamolle ja vähintään neljälle tankkauspaikalle. Lähtökohdaksi otettiin olemassa olevat biokaasun kolme tuotantopaikkaa (Kontiosuo, Kuhasalo, Kitee) sekä hankkeeseen osallistuneet kunnat Joensuu, Kitee ja Kontiolahti.

Kontiosuon jätekeskukselle suunniteltiin nesteytetyn biokaasun valtakunnallinen pilottihanke. Liiketoimintasuunnitelmaan sisältyi sekä nesteytetyn että paineistetun biokaasun tankkauspaikat Kontiosuolla sekä yli jäävän kaasun myynti ulkopuolelle. Hankkeen toteutus olisi edellyttänyt muun muassa mittavia kunnostustoimenpiteitä muodostuvan kaatopaikkakaasun talteen saamiseksi riittävässä määrin. Hankkeen toteuttamiselle ilmaantui myös teknologisia riskejä, ja jalostuksen toimivuuden varmistamiseksi olisi todennäköisesti tarvittu kansainvälinen teknologian kehittämishanke, "koetehdas". Puhas Oy:n hallitus päätti marraskuussa 2012 yksimielisesti, että teknistaloudellisia edellytyksiä kaatopaikkakaasun jalostamiseksi liikennekäyttöön ei ole.

Hankkeessa tuotettiin lisäksi vaihtoehtoisia laskelmia Kuhasalon jätevedenpuhdistamon biokaasun sekä Kiteen Biokymppi Oy:n biokaasulaitoksen biokaasun liikennekäytöstä.

Toteuttamiskelpoisista kannattavuuslaskelmista muodostettiin ProAgria Pohjois-Karjalan hallinnoimassa, maaseutualueille kohdistuvassa Liikennebiokaasua energiatiloilta -hankkeessa Kiteen kaupungin ja Kontiolahden kunnan yhteinen demonstraatioinvestointihanke. Molemmat kunnat ovat tehneet päätöksen lähteä hakemaan hankkeelle rahoitusta Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta. Investointien suunniteltu toteuttamisaika on vuosi 2013. Suunnitelman mukaan Kiteen kaupunki hankkii biokaasun jalostamon ja tankkausaseman, jotka sijoitetaan Sopensuolle. Kokeilutoiminnassa tarvittava raakabiokaasu saadaan Biokymppi Oy:n biokaasulaitokselta. Biokaasua kuljetetaan kaasunkuljetuskonteilla Kontiolahdelle, jonne sijoitetaan toinen tankkausasema. Molemmat kunnat siirtyvät seudullisen ilmastostrategian mukaisesti asteittain biokaasuautojen käyttöön. Tankkausasemat ovat avoimia myös alueiden yrityksille ja yksityishenkilöille. Tavoitteena on luoda maakuntaan alustava biokaasuajoneuvokanta, jotta biokaasualalle muodostuisi jatkossa yritystoiminnan edellytyksiä.

ProAgria Pohjois-Karjala jatkaa liikennebiokaasun tuotantoedellytysten kehittämistä vuoden 2014 syyskuun loppuun asti jatkuvalla Liikennebiokaasua energiatiloilta -hankkeella, erityisenä kohteena maatilat. Ensimmäisille maatiloille on jo tehty esiselvityksiä ja ensimmäinen yritysryhmähanke on vireillä. Maakunnallisena tavoitteena on saada Pohjois-Karjalaan 20-40 maatilan biokaasulaitosta vuoteen 2020 mennessä. Haasteena maatiloilla on biokaasun tuotannon, jalostuksen ja jakelun taloudellinen kannattavuus, johon pyritään löytämään ratkaisuja maakunnallisen yhteistyöryhmän voimin. Biokaasutyöryhmä aloittaa työskentelyn tammikuussa.

Pohjois-Karjalassa ollaan siis siirtymässä biokaasun liikennekäytön kehittämisvaiheesta kokeiluvaiheeseen. Yhteisenä tavoitteena on, että demonstraatiovaiheen jälkeen syntyisi tulevaisuudessa myös normaalia yritystoimintaa biokaasun liikennekäytön ympärille.

 

Tilannekatsaus esitettiin 5.12.2012 Joensuun seudun seutuvaltuustolle. Seutuvaltuusto päätti kannanotosta, jonka mukaan se pitää tärkeänä, että Kiteen ja Kontiolahden yhteinen hanke saadaan toteutettua vuoden 2013 aikana.

Lisätiedot:
Anu Laakkonen, hankevastaava, ProAgria Pohjois-Karjala
puh. 040 301 2467