Liikennebiokaasu.fi

Suomen uudet liikennebiokaasutilastot julkaistu
03.10.2012 07:36

Suomen liikennebiokaasutilastot vuodelta 2011 ja arvio vuodelle 2012 on julkaistu uudessa Suomen Biokaasulaitosrekisterissä n:o 15, joka sisältää Suomen biokaasulaitosten vuoden 2011 tuotantotiedot. Markku Huttunen ja Ville Kuittinen kokosivat tiedot ja kirjoittivat raportin, joka julkaistiin Itä-Suomen yliopiston julkaisusarjassa.

Raportissa kerrotaan biokaasun tuotannon kääntyneen kasvuun vuonna 2011 muutaman vuoden notkahduksen jälkeen. Rekisteri sisältää toista kertaa myös erilliset liikenne-biokaasutilastot, jotka Ari Lampinen on koonnut. Uusi rekisteri on aiempien rekisterien tavoin saatavissa Biokaasuyhdistyksen sivuilta.

Biokaasukeskus ry, nykyiseltä nimeltään Suomen Biokaasuyhdistys ry, aloitti järjestelmällisen tiedonkeruun Suomen biokaasulaitoksista vuonna 1996 siten, että ensimmäisessä rekisterissä on tiedot vuodesta 1994 alkaen. Vastaavia tilastoja ennen vuotta 1994 ei ole saatavissa. Liikennekäytön osalta tämä asia on rekisterissä paikattu siten, että se sisältää kattavat tiedot aina liikennekäytön aloittamisesta eli vuodesta 1941 alkaen. Liikennebiokaasun tuotannon ja käytön historialliset tilastot on tuottanut Pohjois-Karjalan
liikennebiokaasuverkoston kehityshanke.