Liikennebiokaasu.fi

Liikennebiokaasu mukaan Suomen energiatilastoihin Sähköposti
10.04.2012 05:08

Tilastokeskuksen Energiatilastoon/Vuosikirja 2011, joka sisältää energiatilastot vuoteen 2010 asti, on liikenteen energiankulutukseen ensimmäistä kertaa sisällytetty biokaasu. Biokaasu on yksi viidestä tieliikenteen polttoaineesta, jotka tilasto sisältää (Taulukko 5.1). Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshanke toimitti tilastotiedot tätä tarkoitusta varten vuodesta 1941 vuoteen 2010 asti Suomen Biokaasuyhdistyksen kautta. Vuosina 1941-1946 liikennebiokaasu tuotettiin kahdessa Helsingin kaupungin jätevedenpuhdistamossa. Vuosina 2002-2010
liikennebiokaasu tuotettiin Kalmarin maatilalla Laukaassa. Vuodesta 2011 alkaen Kouvolan jalostamon tuotanto tulee mukaan ja vuodesta 2012 alkaen muitakin tuotantopaikkoja. Uuden energiatilastokirjan viimeisenä tilastovuonna 2010 biokaasun osuus liikennemetaanin kulutuksesta oli 1 %.

 

Energiatilaston tilausohjeet