Liikennebiokaasu.fi

LVM:n työryhmä selvittää liikenteen tulevaisuuden käyttövoimia
10.04.2012 05:04

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on arvioida biokaasun ja muiden käyttövoimavaihtoehtojen tulevaisuutta suomalaisessa liikenteessä vuosina 2020 ja 2050. Ryhmän jäseninä on edustajia ministeriöistä sekä liikenne- ja energia-alan järjestöistä ja yrityksistä. Työryhmän työn tulokset huomioidaan soveltuvin osin myös työ- ja elinkeinoministeriön öljyriippuvuuden vähentämiseen tähtäävässä ohjelmassa. Liikennebiokaasusektoria työryhmässä edustaa Ari Lampinen Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshankkeesta ja Suomen Biokaasuyhdistyksestä.

 

LVM:n tiedote