Liikennebiokaasu.fi

Turku edistää biokaasun liikennekäyttöä
07.11.2011 06:19

Turun kaupunki pyrkii vakavissaan edistämään ilmastoystävällisen biokaasun käyttöä liikennepolttoaineena. Tavoitteena on, että ensimmäiset biokaasubussit saadaan Turun sisäiseen joukkoliikenteeseen jo lähivuosina.

Biokaasun käytön edistämistä käsiteltiin tiistaina 1.11.2011 samaan aikaan sekä Turun joukkoliikennelautakunnassa että ympäristö- ja kaavoituslautakunnassa.

Kumpikin lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että

  • biokaasun käyttöönoton valmistelua jatketaan siten, että sen käyttöönotto vuonna 2014 olisi mahdollista
  • joukkoliikenteen osalta tehdään kevään 2012 aikana tarkempi selvitys ja suunnitelma, jonka pohjalta voidaan päättää biokaasun käytöstä polttoaineena kaupungin järjestämissä joukkoliikennepalveluissa.

Edelleen lautakunta esittää, että kaupunginhallitus antaa ympäristö- ja kaavoitusviraston tehtäväksi hankkeen jatkovalmistelun ja nimeää työlle ohjausryhmän.

Jos kaupunginhallitus tekee em. päätökset, ja jos jatkossa tehtävät tarkemmat joukkoliikennettä koskevat selvitykset näyttävät suotuisilta, voisivat ensimmäiset biokaasubussit aloittaa liikennöinnin Turun sisäisillä reiteillä jo runsaan kolmen vuoden päästä. Siihen että kaikki Turun paikallisliikenteen bussit kulkevat biokaasulla kuluu kuitenkin vielä vuosia. Turun sisäisen liikenteen reiteillä ajaa päivittäin nyt yhteensä noin 180 bussia.

Lue lisää Turun kaupungin tiedotteesta.